phone
Referenciák:
 • 74 nagykereskedelmi vállalkozás GDPR,
 • 22 társasházi adatvédelem,
 • 21 fuvarozó és szállítmányozó vállalkozás,
 • 15 vendéglátó egység GDPR,
 • 11 munkaerő-kölcsönző GDPR ,
 • 38 külföldi tulajdonú cégcsoport GDPR,
 • 57 fogászati és egészségügyi szolgáltató,
 • 39 Hotel és panzió (kamerarendszerrel),
 • 24 alapítvány és egyesület GDPR,
 • 82 WEB-áruház GDPR,
 • 66 kivitelező és kereskedelmi kisvállalkozás,
 • 19 intézmények (óvoda, idősek otthona)


GDPR szabályzat, cégére szabva

 Kedves Látogató!

Széles körű jártasság birtokában elkészítjük az Önök GDPR Adatvédelmi Szabályzatát.
Tehát nem mintacsomagot és nem oktatási anyagot kínálunk, hanem kész terméket.

Hogyan történik? Elküldjük Önnek az információs kérdőíveket, amelyben ezek a főbb témakörök:
   - A székhelyen kívül is tárol adatokat (pl. könyvelés, telephely)?
   - Munkavállalókat foglalkoztat?
   - Vagyonvédelmi kamerák vannak felszerelve, érdekmérlegelési teszt készült?
   - Rendelkeznek-e honlappal? Belső, vagy külső informatikust alkalmaznak a weboldal karbantartására?
   - Munkavállalója rendelkezik e-mail fiókkal; használ céges telefont, beléptető rendszert, vagy munkaidő nyilvántartást vezet?
   - A gépjárművek fel vannak szerelve GPS nyomkövetővel?

  
A válaszok alapján pontos árajánlatot adunk az elkészíthető a GDPR Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatra. Az elkészült belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat kb. 70-90 oldal, tevékenységtől függően. Szerkeszthető formában is megkapja a szükséges szerződés kiegészítéseket, nyilatkozatokat (munkavállalói, könyvelői, egyéb hozzájárulói nyilatkozatok...) Vállalási idő: 1-2 hét. Az árak tartalmazzák a bevezetéshez szükséges telefonos segítségnyújtást.

Irányárak:
     - Kisvállalkozás GDPR szabályzat 1-2 fő alkalmazottal: 85.000,- Ft
     - Kisvállalkozás felszerelt biztonsági kamerákkal: 113.000,- Ft
     - Kamerarendszert és weboldalt üzemeltető vállalkozás: 190.000,- Ft
     - Intézmények esetén; több telephellyel rendelkező vállalkozásra, vagy mozgó üzletkötőkkel adategyeztetés alapján, web-shop üzemeltetés,             GPS nyomkövető, beléptetőrendszer használata esetén pontos árajánlatot adok.


                                     2021 őszi-téli akció:  2021. 11. 01. és  12.31 közötti megrendelésekre  5% kedvezményt biztosítjunk.

Hívjon bizalommal:
                              
Szabó Miklós            +36 30 9458-718     
                               Erdős Irén referens  +36 30 9257-841
                               Tanúsítvány száma: DPO_2019/044.             


GDPR Általános rendelkezések

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Erdős Irén
referens
+36 30 9257 841
 

Általános rendelkezések

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

 

Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által - bármilyen jogcímen -foglalkoztatott, valamennyi munkatársra és a munkavégzéssel érintett minden dolgozóra, aki munkája révén Adatkezelőnek minősül, illetve minősülhet (a továbbiakban: Adatkezelők). A szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre is, akik Adatkezelővel bármilyen jellegű (munkajogi vagy polgári jogi) foglalkoztatási jogviszonyban állnak, és személyes adataik kezelése a munkavégzéshez kapcsolódóan, a jogszabályok előírása folytán kötelező. (érintett adatalanyok)

 

Az adatkezelés alapelvei

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos – magyar és európai uniós – jogszabályoknak és a szakmára vonatkozó etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokokat, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

Értelmező rendelkezések

Adatalany: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az Adatkezelő és Munkavállaló, mint Adatalany, vagyis érintett, valamint szerződéses partnerei (érintett adatalanyok) részére egységes szempontok szerint meghatározza az információs önrendelkezési jog és az információs szabadság alkotmányos elveinek, és az adatbiztonság követelményének érvényesülését, így különösen megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést, hozzáférést, adatváltoztatást és nyilvánosságra hozatalt. Alapvető célunk az adatvédelmi tudatosság erősítése, illetve ezen keresztül kívánjuk biztosítani a hatályos jogszabályoknak való megfelelést. Az adatkezelés kritériumainak felülvizsgálata, vagyis az adatkezelés céljának, szempontrendszerének, a személyes adatkezelés koncepciójának áttekintése, a kezelt adatok sorsának felülvizsgálata az szabályok ismeretében.

GDPR adatvédelem olcsón

HA KEDVEZŐBB ÁRAT KERES egyéni vállalkozása számára

25000
szerkeszthető szabályzat
iratminta
kisvállalkozásoknak
e-mailben küldve
támogatás nélkül
45000
cégre szabott szabályzat
kisvállalkozásnak
nyomtatva, postán küldve
támogatás nélkül
55000
cégre szabott szabályzat kisvállalkozásoknak
nyomtatva, 
telefonos támogatással
25000
Telefonos konzultáció a GDPR szabályzat használatba vételéhez

Map Data
Map data ©2019
Map DataMap data ©2019
Map data ©2019
Map
Satellite

Kapcsolat

Erdős Irén e.v.

3524 Miskolc,
Klapka Gy. utca 15.
Telefonszám: +36 30 9257-841, +36 30 9458-718

E-mail: erdos.iren@mcity.hu

Hozzon létre  ingyenes weboldalt