phone
Referenciák:
 • 75 nagykereskedelmi vállalkozás GDPR,
 • 22 társasházi adatvédelem,
 • 22 fuvarozó és szállítmányozó vállalkozás,
 • 17 vendéglátó egység GDPR,
 • 11 munkaerő-kölcsönző GDPR ,
 • 39 külföldi tulajdonú cégcsoport GDPR,
 • 57 fogászati és egészségügyi szolgáltató,
 • 39 Hotel és panzió (kamerarendszerrel),
 • 25 alapítvány és egyesület GDPR,
 • 82 WEB-áruház GDPR,
 • 66 kivitelező és kereskedelmi kisvállalkozás,
 • 19 intézmények (óvoda, idősek otthona),
 • 128 online oktatás (munkavállalók kötelező éves GDPR oktatása)


GDPR szabályzat készítése, cégére szabva

Kedves Látogató!

Széles körű jártasság birtokában elkészítjük az Önök Társasága részére a GDPR adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzatot.
Tehát nem mintacsomagot és nem oktatási anyagot kínálunk, hanem kész terméket.

Hogyan történik a szabályzat készítése?

Átbeszéljük Önnel cége/vállalkozása adatvédelmi politikájának céljait, adatkezelési folyamataik törvényes, etikus és biztonságos végrehajtását.
Ezek után elküldjük Önnek az információs kérdőíveket, amelyben ezek a főbb témakörök:

  - A székhelyen kívül is tárol adatokat (pl. könyvelés, telephely)?
  - Munkavállalókat foglalkoztat?
  - Vagyonvédelmi kamerák vannak felszerelve, érdekmérlegelési teszt készült?
  - Rendelkeznek-e honlappal? Belső, vagy külső informatikust alkalmaznak a weboldal karbantartására?
  - Munkavállalója rendelkezik e-mail fiókkal; használ céges telefont, beléptető rendszert, vagy munkaidő nyilvántartást vezet?
  - A gépjárművek fel vannak szerelve GPS nyomkövetővel?

  
A válaszok alapján pontos árajánlatot adunk az elkészíthető a GDPR Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatra. Az elkészült belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat kb. 70-90 oldal, tevékenységtől függően. Szerkeszthető formában is megkapja a szükséges szerződés kiegészítéseket, nyilatkozatokat (munkavállalói, könyvelői, egyéb hozzájárulói nyilatkozatok...)
Vállalási idő: 1-2 hét. Az árak tartalmazzák a bevezetéshez szükséges telefonos segítségnyújtást.


Irányárak:
- Mikro, -és kisvállalkozás GDPR szabályzata 1-2 fő alkalmazottal: 85.000,- Ft
- Kisvállalkozás felszerelt biztonsági kamerákkal: 113.000,- Ft
- Munkavállalók kötelező éves GDPR oktatása: 98.000 Ft (a cég székhelyén/telephelyén)  -  35.000 Ft/alkalom (online oktatás)
- Kamerarendszert és weboldalt üzemeltető vállalkozás: 190.000,- Ft
- Intézmények esetén; több telephellyel rendelkező vállalkozásra, vagy mozgó üzletkötőkkel adategyeztetés alapján, web-shop     üzemeltetés, GPS nyomkövető, beléptetőrendszer  használata esetén pontos árajánlatot adok, munkavállalók kötelező GDPR     oktatása online formában is.


                                     2024 téli akció:  2024.01.01-  2024.02.29 közötti megrendelésekre  5% kedvezményt biztosítok.

Hívjon bizalommal:
                              
Szabó Miklós            +36 30 9458-718     
                       Erdős Irén referens  +36 30 9257-841
                       
Tanúsítvány száma: DPO_2019/044.             
 

GDPR Általános rendelkezések

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Erdős Irén
referens
+36 30 9257 841
 

Általános rendelkezések

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

 

Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által - bármilyen jogcímen -foglalkoztatott, valamennyi munkatársra és a munkavégzéssel érintett minden dolgozóra, aki munkája révén Adatkezelőnek minősül, illetve minősülhet (a továbbiakban: Adatkezelők). A szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre is, akik Adatkezelővel bármilyen jellegű (munkajogi vagy polgári jogi) foglalkoztatási jogviszonyban állnak, és személyes adataik kezelése a munkavégzéshez kapcsolódóan, a jogszabályok előírása folytán kötelező. (érintett adatalanyok)

 

Az adatkezelés alapelvei

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos – magyar és európai uniós – jogszabályoknak és a szakmára vonatkozó etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokokat, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

Értelmező rendelkezések

Adatalany: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az Adatkezelő és Munkavállaló, mint Adatalany, vagyis érintett, valamint szerződéses partnerei (érintett adatalanyok) részére egységes szempontok szerint meghatározza az információs önrendelkezési jog és az információs szabadság alkotmányos elveinek, és az adatbiztonság követelményének érvényesülését, így különösen megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést, hozzáférést, adatváltoztatást és nyilvánosságra hozatalt. Alapvető célunk az adatvédelmi tudatosság erősítése, illetve ezen keresztül kívánjuk biztosítani a hatályos jogszabályoknak való megfelelést. Az adatkezelés kritériumainak felülvizsgálata, vagyis az adatkezelés céljának, szempontrendszerének, a személyes adatkezelés koncepciójának áttekintése, a kezelt adatok sorsának felülvizsgálata az szabályok ismeretében.

munkavállalók éves kötelező gdpr oktatása

98000
munkavállalók helyszínen
történő GDPR oktatása
vállalatok számára
45000
munkavállalók helyszínen
történő oktatása
kisvállalkozás részére
35000
munkavállalók online
GDPR oktatása
egyéni vállalkozó munkaadók részére
25000
Partner vállalkozásaim részére: munkavállalók kötelező éves GDPR oktatása online formában

Map Data
Map data ©2019
Map DataMap data ©2019
Map data ©2019
Map
Satellite

Kapcsolat

Erdős Irén e.v.

3524 Miskolc,
Klapka Gy. utca 15.
Telefonszám: +36 30 9257-841

E-mail: erdos.iren@mcity.hu


Együttműködő Partnereink

Éljen könnyedén!
Mi segítünk benne.

Like Your Body

Hivatásunk a közérzetjavítás, ezért szakember kereső felületeinkkel elérhetővé tesszük a szaksegítséget mindenki számára. Szeretnénk, ha a szakmai háttéren felül meglegyen az alapvető ismeret a jó közérzeted érdekében, hogy bizonyos mértékben önállóan tudj segíteni magadon, addig is míg felkeresed választott szakemberedet az egészséged érdekében. Like Your Body - A térképes edző, masszőr, túra kereső és ajánló - Rekreációs és Regeneráció a közelben

 • Masszőrkereső
 • Edzőkereső
 • Túrakereső
 • Az egészséges táplálkozás művészete

Hozzon létre  ingyenes weboldalt